POROVNÁNÍ DOVEDNOSTÍ A INOVAČNÍCH SCHOPNOSTÍ PRO PRAXI

V rámci projektu Příprava mladých Středočeského kraje na budoucí povolání, registrační číslo projektu CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_084/0009706 byla realizována aktivita Inovační nápad. Zadáním bylo zpracovat projekt a realizovat nápad do praxe. Výrobek či nápad by měl být zajímavý, inovativní a mohl by být následně uplatnitelný v praxi. Do této KA se zapojilo celkem 39 studentů ze 4 škol (SOŠ a SOU Horky nad Jizerou, SOŠ a SOU dopravní Čáslav, VOŠ, SPŠ a JŠ Kutná Hora, SPŠ strojírenská a JŠ Kolín) s 9ti inovačními nápady. Vzhledem k současné situaci realizujeme vyhodnocení inovačních nápadů studentů on-line formou.

Rádi bychom vás požádali o shlédnutí nápadů žáků středních škol a vyhodnocení jejich projektů.

HLASOVÁNÍ

Jméno a příjmení:
Název firmy/školy:
IČO:
E-mail:

Odsávání pracoviště svařovny ( Dokumentace )

Škola: SOŠ a SOU dopravní Čáslav
Atraktivita nápadu
Využitelnost projektu v praxi
Náročnost na realizaci
Zpracování prezentace
Dostatečné vysvětlení zpracování a využitelnosti projektu
Panel osvětlení přívěsu a vozidla ( Dokumentace )

Škola: SOŠ a SOU dopravní Čáslav
Atraktivita nápadu
Využitelnost projektu v praxi
Náročnost na realizaci
Zpracování prezentace
Dostatečné vysvětlení zpracování a využitelnosti projektu
Revitalizace oddychové zóny na nádvoří školy – oprava altánu, revitalizace okolní plochy nádvoří ( Dokumentace )

Škola: SOŠ a SOU Horky nad Jizerou
Atraktivita nápadu
Využitelnost projektu v praxi
Náročnost na realizaci
Zpracování prezentace
Dostatečné vysvětlení zpracování a využitelnosti projektu
Čtyřkolka ( Dokumentace )

Škola: SPŠ strojírenská Kolín
Atraktivita nápadu
Využitelnost projektu v praxi
Náročnost na realizaci
Zpracování prezentace
Dostatečné vysvětlení zpracování a využitelnosti projektu
Koloběžka ( Dokumentace )

Škola: SPŠ strojírenská Kolín
Atraktivita nápadu
Využitelnost projektu v praxi
Náročnost na realizaci
Zpracování prezentace
Dostatečné vysvětlení zpracování a využitelnosti projektu
Aplikace vodíkového generátoru ( Dokumentace )

Škola: VOŠ, SPŠ a JŠ Kutná Hora
Atraktivita nápadu
Využitelnost projektu v praxi
Náročnost na realizaci
Zpracování prezentace
Dostatečné vysvětlení zpracování a využitelnosti projektu
Inteligentní sklad ( Dokumentace )

Škola: VOŠ, SPŠ a JŠ Kutná Hora
Atraktivita nápadu
Využitelnost projektu v praxi
Náročnost na realizaci
Zpracování prezentace
Dostatečné vysvětlení zpracování a využitelnosti projektu
Model stabilizační plochy s Ardiunem ( Dokumentace )

Škola: VOŠ, SPŠ a JŠ Kutná Hora
Atraktivita nápadu
Využitelnost projektu v praxi
Náročnost na realizaci
Zpracování prezentace
Dostatečné vysvětlení zpracování a využitelnosti projektu
Odeláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle aktuálních platných zákonů a předpisů.